Confirmed Allottee – 2 BHK + Study , Type – B (Area – 646 sq. ft.)

Confirmed Allottee – 2 BHK + Study , Type – B (Area – 646 sq. ft.)


Draw result of Andour Heights, Sector 71, Gurgaon project
  Confirmed Allottee – 2 BHK + Study , Type – B (Area – 646 sq. ft.)
  S. No.
Application No.
Applicant No. Floor Flat No.
  1 20412 PAWAN KUMAR GUPTA 8 M081
  2 9619 PANKAJ KUMAR 9 M091
  3 20546 AARTI PANDEY 1 M014
  4 7997 SARITA SHARMA 10 M105
  5 20117 ANUJ KUMAR SINGH 11 M115
  6 20550 ABHISHEK KUMAR PANDAY 4 M044
  7 20539 VEER SINGH RATHORE 6 M065
  8 5882 SUSHANT 5 M058
  9 20537 PARVINDER KUMAR 2 M025
  10 9602 SAROJ DEVI 5 M055
  11 1486 AJEET KUMAR SHRIVASTAVA 2 M028
  12 664 AMRITA 7 M074
  13 20326 ROMESH KUMAR GAMBHIR 2 M021
  14 7092 SHIKHA TRIPATHI 3 M035
  15 1160 DHANANJAY SHUKLA 11 M118
  16 20518 MOHIT KUMAR GAGNAJA 10 M101
  17 8681 SARVAGYA SINGH 8 M085
  18 20170 SUNDRIKA DEVI 1 M015
  19 6059 RAMYA PRIYA 10 M108
  20 9159 SOMYA AGARWAL 7 M071
  21 12293 SUNIL GUPTA 9 M094
  22 13315 VINAY AGGARWAL 4 M045
  23 2620 RAKESH KUMAR GUPTA 9 M098
  24 3074 AAYUSH DAS ANAT 6 M068
  25 13801 NEERAJ JINDAL 7 M075
  26 12615 SHUBHAM BANSAL 6 M061
  27 12112 RUPAL BANSAL 1 M011
  28 11665 RITIKA JINDAL 11 M111
  29 13901 SUDHA AGARWAL 4 M048
  30 2610 DUSHYANT KUMAR 11 M114
  31 8867 SANDEEP DHAWAN 10 M104
  32 9169 HARSH BANSAL 7 M078
  33 3251 MUNESH CHAUHAN 3 M034
  34 9185 SUNITA RUNWAL 1 M018
  35 13810 DIPAK GUPTA 9 M095
  36 1269 LEENA GUPTA 8 M084
  37 8816 ROHTASH KUMAR SINGH 6 M064
  38 14301 NEERAJ GUPTA 3 M038
  39 9114 KARTIK AGARWAL 8 M088
  40 2310 RITIKA KUMAR 3 M031
  41 12315 PRATEEK BANSAL 5 M054
  42 13711 ADITI BANSAL 4 M041
  43 9197 ROHITA JINDAL 5 M051
  44 88 NEELAM KUMARI 2 M024