News

Check out market updates

Draw of Results Signature Global Prime Additional Phase Sector 63A, Gurugram

Signature Global Prime Additional Phase
Project ID :    127
Project Name :     1st E-Draw of “SIGNATUREGLOBAL PRIME ADDITIONAL PHASE” for 2 BHK & 3 BHK at Sector-63A, Gurugram
Unit Category:  2 BHK Type: 2BHK TYPE-1
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 Ajay Kumar 67938 C-1505
2 Bhupesh Rao 66325 A-2001
3 darpan kumar 67274 C-2301
4 Kamal Kumar Rathore 65958 B-2105
5 Keshav dave 67275 C-2205
6 Leena Goswami 67501 C-1605
7 MADHU SATIJA 64221 C-2101
8 Neelam Chandna 65873 C-2001
9 Nitesh Kamboj 66254 B-2101
10 Pankaj S Khodade 64509 C-2105
11 Pooja Kakkar 65029 A-2005
12 Pradeep Khanna 65384 C-2005
13 Pratap Singh Chaudhary 65329 C-1805
14 Pushpa Devi 65376 C-1705
15 Raj Kumar Tiwari 64428 C-1801
16 Rajiv Yadav 65646 C-1501
17 Sanjeev Saini 65725 C-1701
18 Sapan Kumar 65003 C-1905
19 Sarla Devi 67364 B-2001
20 Sonam 66595 B-2205
21 Sonam Malhi 66371 C-1601
22 SUNITA DEVI 66452 C-2201
23 Sushil Pareek 65387 B-2005
24 TARA DHAWAN 67918 B-2201
25 VEENUTHA GOWDUR 66184 C-1901
Unit Category:  2 BHK Type:2BHK TYPE-2
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 abhijeet nehra 67419 C-2206
2 Ajit singh 68469 C-1602
3 Archana Arora 67783 C-2102
4 Deepak Gulati 65767 C-1702
5 DEEPAK KUMAR 64230 C-2002
6 HITESH 64312 C-1502
7 Jagriti 67237 B-2202
8 kamal kalra 65095 C-2202
9 Kashish Gupta 67913 B-2206
10 LAVINA BHOLA 66350 C-1802
11 Mahavir Singh Chahal 66964 C-1506
12 Nishant 65666 C-1806
13 Pawan Kumar 64557 C-1902
14 Pratibha Sharma 67646 C-2006
15 Priti Sharma 68382 B-2106
16 rajesh 67802 A-2002
17 Rambir Boken 66131 C-1606
18 Richa Garg 65720 B-2006
19 Rohit khanduja 66016 C-2302
20 Rupal Bengani 68275 B-2102
21 Shekhar Rai 65308 C-1906
22 SHWETA KHANNA 64139 C-1706
23 Shyam bhardwaj 66410 A-2006
24 Srishti Gupta 64496 C-2106
25 Virender Singh 67737 B-2002
Unit Category:  2 BHK Type:2BHK TYPE-4
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 Bharat Singh Khatri 67192 C-2008
2 Ishika Kaushik 68309 C-1508
3 Kanupriya Rustagi 65315 C-2104
4 Kartik gambhir 66970 C-1808
5 Madhur Malhotra 66039 C-1704
6 Manish Lall 66074 C-1804
7 Mehak Gupta 64214 C-2204
8 Monisha Mousam Mahilari 66313 C-2108
9 NABH GUPTA 66994 B-2108
10 Nitu rani 66580 A-2008
11 PARVEEN KUMAR 64650 C-1908
12 Pista kumari 66787 B-2208
13 Poonam Rani 67131 B-2204
14 PRATIMA PANDEY 67080 C-1608
15 Priyanka Lohia 66704 B-2008
16 Pushpa Sharma 67162 B-2004
17 Rahul Gupta 65602 C-1604
18 Raisha Khan 64682 C-2208
19 rajender singh nehra 67132 C-2304
20 Rajesh Dagar 66235 C-1504
21 REKHA 66263 C-1708
22 Rohit kumar 65708 C-1904
23 Shelly Pasricha 65754 A-2004
24 Sulekha Sharma 68551 C-2004
25 Swati garg 64906 B-2104
Unit Category:  3 BHK Type:3BHK TYPE-5 (5 UNITS FOR MQ)
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 KIRTI 66844 F-904
2 Yash Yadav 65931 F-1002
Category :   5% Developer Quota
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 Harpreet Singh Arora 64167 F-1001
2 NIKHIL AGGARWAL 67412 F-903
3 Sanat Sarda 64293 F-1003
4 SHELLY AGGARWAL 67456 F-901
5 SHIVANSH AGGARWAL 67576 F-1004
Wait List
Project ID :    127
Project Name :     1st E-Draw of “SIGNATUREGLOBAL PRIME ADDITIONAL PHASE” for 2 BHK & 3 BHK at Sector-63A, Gurugram
Unit Category:  2 BHK Type: 2BHK TYPE-1
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 SATISH MALIK 67202 1
2 Babita 64945 2
3 Paras Gulia 66500 3
4 AVDHESH SHARMA 64653 4
5 hemendra Kumar 67285 5
6 hari prasad purohit 67899 6
Unit Category:  2 BHK Type: 2BHK TYPE-2
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 Hardik Kathuria 67413 1
2 ABHISHEK KHANDUJA 66041 2
3 Sonal Arora 67777 3
4 AKSHITA MADAN 68630 4
5 Youdhvir Singh Malhan 66977 5
6 Usha Rani 66921 6
Unit Category:  2 BHK Type: 2BHK TYPE-3
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 gur sanjum chawla 67330 1
2 ARPAN GUPTA 65415 2
3 Aryann Khanna 64468 3
4 Kashish 66487 4
5 SATYAM UPADHYAY 65243 5
Unit Category:  2 BHK Type: 2BHK TYPE-4
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
1 Gautam Bhardwaj 65945 1
2 Atul Thakran 64917 2
3 Govind Prasad Pareek 68359 3
4 Arun Pandita 66943 4
5 SANJEEV SHARMA 67784 5
6 Rashmi kathuria 66246 6
Unit Category:  3 BHK Type:3BHK TYPE-5 (5 UNITS FOR MQ)
Category :   General Category
Sr.No. Applicant Name Application No. Flat No.
daizy beniwal 66528 1
jaiwati 66838 2
suncity-vatsal-valley-mobile-view

Register For Project Site Visit

We don’t share your personal info with anyone. Check out our Privacy Policy for more information.