Waiting List – 1BHK, Type – A (Area – 325 sq. ft.)

Waiting List – 1BHK, Type – A (Area – 325 sq. ft.)


Draw result of Andour Heights, Sector 71, Gurgaon project
  Waiting List – 1BHK, Type – A (Area – 325 sq. ft.)
  S. No. Application No. Applicant No.
  1 4569 RAJEEV KUMAR
  2 8793 SHUBHAM lAKHOTIA
  3 3888 MOHINDER PARTAP DAHUJA
  4 4956 VINAY KUMAR GUPTA
  5 2065 VIVEK TAYAL
  6 20479 SUDHIR BHAGAT
  7 8787 ANITA VERMA
  8 1920 ROMESH SHARMA
  9 6174 RAMJI LAL VIJAYVERGIA
  10 3819 GOVIND SINGH BISHT
  11 9557 SURENDRA JUYAL
  12 3656 DEEPAK KUMAR JHA
  13 9568 BALWINDER SINGH
  14 1910 VINAY PRAJAPATI
  15 20123 VAIBHAV AGGARWAL
  16 5412 LALITA DEVI
  17 20050 RAJESH KUMAR
  18 9530 KRISHNA DEVI BHAYANA
  19 492 PREETI BHARTI
  20 1259 MANOJ JINDAL
  21 8576 MANOJ MENON
  22 20150 DEEPAK RAJPUROHIT
  23 20303 BANDANA JHA
  24 5974 RAJVEER PAL
  25 7215 ASHISH DHOONDWAL
  26 5002 GOURAV DEEPAK KANDALGAONKAR
  27 1309 HAIDER ALI
  28 20409 MOHAMMD SAIF
  29 5354 SUBROTO SINHA
  30 8416 OM PRAKASH
  31 20514 MEHRAJ UD DIN BHAT
  32 3659 ANKUR SAXENA
  33 2017 PRATEEK JAIN
  34 2903 RAMESH KUMAR PANDEY