Waiting List – 1BHK, Type – B (Area – 366 sq. ft.)

Waiting List – 1BHK, Type – B (Area – 366 sq. ft.)


Draw result of Andour Heights, Sector 71, Gurgaon project
  Waiting List – 1BHK, Type – B (Area – 366 sq. ft.)
  S. No. Application No. Applicant No.
  1 3574 NETRAPAL SINGH
  2 1958 REENA DHALL
  3 3060 BHARAT SINGH
  4 20069 KAVITA
  5 1917 J. SUDHAKAR VARMA
  6 293 N. SIVAN
  7 4929 ROHIT KAUSHIK
  8 9635 NIRMAL SACHDEVA
  9 9634 ANWAR HUSSAIN
  10 8899 NAMRATA SINGH
  11 5271 DEEPAK SAROHA
  12 6077 HARSH DHINGRA
  13 7265 RATN KANWAR
  14 773 CHAKRAPANI TRIPATHI
  15 363 SURESH CHAND BOHRA
  16 4219 JATIN ARORA
  17 9391 MANMIT SINGH
  18 1756 VINIT
  19 5030 HEMANT KUMAR MISHRA
  20 755 GURPREET SINGH
  21 446 RAHUL SANGWAN
  22 4694 VINIT KUMAR
  23 5469 PRATIK POPLI
  24 20378 ROSHAN LAL WAZA
  25 7111 KRITY
  26 1408 SANDEEP NAGPAL
  27 5258 NISHA YADAV
  28 5203 SATENDRA KUMAR
  29 9675 RANJIT KUMAR
  30 99 SURINDER KAUR
  31 9335 RAJANI
  32 3814 AMIT KUMAR
  33 3648 AASHISH GAMBHIR
  34 3061 MANOJ KUMAR
  35 3342 SHRI PAL SINGH SAINI
  36 4870 ANISH SALUJA